Motion mot depression

Fysisk aktivitet kan vara lika effektiv mot depression som läkemedel eller terapi.

Karolinska Institutet och Lunds Universitet har genomfört en ny studie, tillsammans med sex landsting i Sverige. 

I studien deltog 946 personer med mild till måttlig depression. De lottades till en av tre grupper som var och en fick prova olika behandlingsformer. 

Efter tre månader visade de försökspersoner som ordinerats fysisk träning lika stora förbättringar som de som behandlats med läkemedel respektive internetbaserad terapi.

Publicerad 2014-04-02

Stödorganisationer

Det finns många stödföreningar som erbjuder hjälp till dig som har psykiska problem och dig som är närstående

Telefonjourer

Mår du psykiskt dåligt är du välkommen att ringa till våra jourmottagningar. Där finns någon som lyssnar och kan ge dig stöd och råd om du vill ha mer hjälp.