Skriv ut den här sidan

Svårt att definiera psykisk ohälsa bland unga

Nu satsas 300 miljoner för att öka kunskapen om hur barn och ungdomar egentligen har det. 

Uppfattningen att unga i Sverige mår allt sämre finns inte vetenskapligt belagd. Och man vet heller inte vad som egentligen menas med att unga mår psykiskt dåligt. Det menar forskningsrådet Forte i en ny kunskapsöversikt.

– Frågar man om nedstämdhet svarar många att de har upplevt det, men frågar man om ångest och andnöd är det betydligt färre, säger Peter Allebeck, huvudsekreterare Forte och professor i socialmedicin, i en artikel i Vårdfokus. 

För att skapa bättre kunskap om psykisk hälsa bland barn och ungdom har Formas, Forte, Vetenskapsrådet och VINNOVA sedan några år gått samman i en satsning på forskning inom området. 

En av svårigheterna är att hitta gemensamma definitioner av psykisk ohälsa, menar Peter Allebeck. 

– Det är svårmätt och det råder inte full klarhet kring vad som menas med psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd.

Publicerad 2015-02-03