Välkommen!

Psykiatri är sjukvård för psykiska sjukdomar.

Ofta kan du få bra hjälp redan hos din vårdcentral eller husläkare.

Du som behöver mer hjälp är välkommen till oss inom psykiatrin - vi är specialiserade på svårare psykiska problem. Det kan till exempel vara djupare depression, ångest eller psykoser.

Vi hjälper också dig som har råkat ut för en allvarlig kris och behöver akut psykiatrisk vård.

Läs mer

AKUT HJÄLP

Ring alltid 112 i en akut nödsituation. 

Du som mår psykiskt dåligt och behöver akut hjälp är välkommen att kontakta våra jourmottagningar eller akutmottagningen.

Telefonjourer

Mår du psykiskt dåligt är du välkommen att ringa till våra jourmottagningar. Där finns någon som lyssnar och kan ge dig stöd och råd om du vill ha mer hjälp.