Välkommen!

Psykiatri är sjukvård för psykiska sjukdomar.

Ofta kan du få bra hjälp redan hos din vårdcentral eller husläkare.

Du som behöver mer hjälp är välkommen till oss inom psykiatrin - vi är specialiserade på svårare psykiska problem. Det kan till exempel vara djupare depression, ångest eller psykoser.

Vi hjälper också dig som har råkat ut för en allvarlig kris och behöver akut psykiatrisk vård.

Läs mer