Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss direkt, men du kan också välja att gå via din vårdcentral eller husläkare. 

Under rubriken "Vård hos oss" finns information om hur du enklast kommer i kontakt med oss. Vid akuta problem bör du vända dig till någon av våra jourmottagningar eller akuten.

Vård hos oss

Du är välkommen att söka direkt till våra allmänpsykiatriska mottagningar, men du kan också gå via din vårdcentral eller husläkare. 

AKUT HJÄLP

Ring alltid 112 i en akut nödsituation. 

Du som mår psykiskt dåligt och behöver akut hjälp är välkommen att kontakta våra jourmottagningar eller akutmottagningen.

Telefonjourer

Mår du psykiskt dåligt är du välkommen att ringa till våra jourmottagningar. Där finns någon som lyssnar och kan ge dig stöd och råd om du vill ha mer hjälp.

Internetbehandling

Du kan få kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet.