Journalstudie

Journalstudie av asylsökande patienter som gjort självmordsförsök.

Norra Stockholms psykiatri undersöker om det finns skillnader i sjukdomsbild, riskfaktorer men också skyddsfaktorer för självmord och självmordsbeteende mellan gruppen asylsökande och en kontrollgrupp, som också sökt för självmordsförsök under samma tidsperiod men som har svenskt personnummer.

Norra Stockholms psykiatris webbplats kan du läsa mer om journalstudien.