Mentaliserings-Baserad Terapi

Beroendecentrum Stockholm och Karolinska Institutet har ett forskningsprojekt där vi prövar psykoterapimetoden Mentaliserings-Baserad Terapi (MBT).

Läs mer

Välkommen att läsa mer på Beroendecentrum Stockholms webbplats.