Mentaliseringsbaserad terapi

Beroendecentrum Stockholm och Karolinska Institutet har ett forskningsprojekt där vi prövar psykoterapimetoden Mentaliserings-Baserad Terapi (MBT).

Du kan läsa mer om det på Beroendecentrum Stockholms webbplats >>