Nyinsjuknade i psykos

Norra Stockholms psykiatri ingår i ett forskarnätverk där man studerar om inflammation i hjärnan kan till del vara orsaken till schizofreni och/eller annan psykossjukdom. 

Läs mer på norrastockholmspsykiatri.se