Samlarsyndrom

Studie i vilken Psykiatri Sydväst undersöker effekten av KBT i grupp med tillägg via Internet. 

Personer med samlarsyndrom samlar på sig stora mängder saker som fyller upp deras hem vilket medför lidande och funktionsnedsättning. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig kunna lindra symptomen av samlarsyndrom men alla svarar inte på behandlingen. 

Läs mer på psykiatrisydvast.se