S:t Göranprojektet om bipolär sjukdom och ADHD

S:t Göranprojektet är en tvärvetenskaplig prospektiv longitudinell studie av bipolära syndrom och uppmärksamhetsstörningar. 

Läs mer på norrastockholmspsykiatri.se