Suicidförsök och suicid

Norra Stockholms psykiatri studerar vad som händer före och efter självmordsförsök. 

Det övergripande syftet är att bättre förstå och på sikt minska risken för att någon ska dö i självmord. 

Läs mer på norrastockholmspsykiatri.se