Transkraniell magnetstimulering (TMS)

Transkraniell magnetstimulering är en ny metod för behandling av depression. 

Metoden innebär att hjärnan stimuleras med ett magnetfält. I den här studien kommer vi att jämföra olika sätt att ge TMS-behandling. Syftet är att se vilket av dem som fungerar bäst. 

Läs mer om studien >>