Utveckla diagnostik och läkemedelsbehandling mot biipolär sjukdom

Metoder saknas för att förutspå insjuknande och fungerande läkemdelsbehandling vid bipolär sjukdom. Ärftlighet har stor betydelse. 

Därför driver nu Psykiatri Sydväst ett forskningsprojekt där DNA, proteiner och sjukdomsförlopp studeras med målet att utveckla diagnostik och behandling. 

Läs mer

Välkommen att läsa mer på Psykiatri Sydvästs webbplats.