Utveckla diagnostik och läkemedelsbehandling mot bipolär sjukdom

Metoder för att förutspå insjuknande och fungerande läkemedelsbehandling saknas vid bipolär sjukdom. Ärftlighet har stor betydelse. 

Därför driver nu Psykiatri Sydväst ett forskningsprojekt där DNA, proteiner och sjukdomsförlopp studeras med målet att utveckla diagnostik och behandling. 

Läs mer om projektet på psykiatrisydvast.se