Akuten byggs om

Den psykiatriska akutmottagningen vid S:t Görans sjukhus byggs om. 

Under 2015 så kommer Stockholms läns psykiatriska akutmottagning vid S:t Görans sjukhus att byggas om. Man räknar med att ha öppet som vanligt under ombyggnaden, vilken kommer att starta i augusti. 

Syftet är dels att öka antalet vårdplatser på den hårt belastade akutmottagningen. Akuten är byggd för att klara av 7 500 besök per år. Under 2014 hade enheten 17 000 fysiska besök.

– Vi kommer att bygga om vilket leder till att vi får ett utökat antal tillgängliga rum för patienterna som vi kan disponera som vårdlokaler, berättar Fredrik Bengtsson, enhetschef på psykiatriska akutmottagningen.

Förbättrad integritet

Lika viktigt är dock att öka integriteten för patienterna. Det gör man bland annat genom att bygga om polis- och ambulansinfarten. 

– Det händer att folk står och tittar när patienter kommer in den vägen, ibland har det även förekommit att människor filmat, säger Fredrik Bengtsson,.

Precis som på nybyggda, moderna akutmottagningar ska mottagningen separera ingångsflödena. Det vill säga att de patienter som anmäler sig själva inte tar samma väg som patienter som transporteras dit med eskort från polis eller kriminalvård.

– Det vi gör är att bygga en liten akutmottagning i akutmottagningen helt enkelt, förklarar Fredrik Bengtsson. Även det här är en integritetsfråga, dels för patienterna som kommer själva men också för dem som kommer med fot- eller handboja och slipper vara till allmän beskådan. Vi kommer även kunna ta övervakade urinprov på ett icke-integritetskränkande sätt, något vi inte kan göra idag.

Publicerat 2015-03-05

Läs mer

Läs hela artikeln på Norra Stockholms psykiatris webbplats: Psykiatriska akutmottagningen bygger om (norrastockholmspsykiatri.se, 2015-03-04) 

Fakta om akutmottagningen

Stockholms läns psykiatriska akutmottagning har ungefär 17 000 besök varje år. Det är cirka 45 personer per dag. De flesta kan gå hem efter läkarbedömning. Några får tid på en lokal mottagning inom några dagar, medan de som behöver mer hjälp får plats inom heldygnsvården.