Allt fler unga använder ADHD-läkemedel

Användandet av ADHD-läkemedel fortsätter att öka.

Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen, som har undersökt användandet av det vanligaste ADHD-läkemedlet mellan åren 2006 och 2014. Ökningen kan förklaras med att fler och fler använder läkemedlen och att de också ofta används under en lång period. 

Vanligast är användandet i åldersgruppen 10-17 år, både bland pojkar och flickor. Bland pojkarna i gruppen är det knappt fem procent som använder ADHD-läkemedel och bland flickorna nästan två procent.

Stora skillnader i olika delar av landet

– Siffrorna visar även på stora regionala skillnader i förskrivningen. Det beror bland annat på att andelen som får en ADHD-diagnos är olika stor i olika delar av landet, säger utredaren Peter Salmi i ett pressmeddelande från Socialstyrelsen.

Statistiken visar att förskrivningen börjar plana ut eller minska i vissa län, medan ökningen är tydlig i andra län. Skillnaden är ännu större mellan olika kommuner. 

– Vi vet inte exakt vad de stora kommunala skillnaderna beror på. Det är en fråga vi tänker återkomma till, säger Peter Salmi.

Socialstyrelsen tror dock att användningen av ADHD-läkemedel bland just pojkar 10-17 år kommer att mattas av. Detta eftersom förskrivningen av läkemedlen nu ligger nära den uppskattade förekomsten av ADHD i gruppen. 

Publicerad 2015-05-21

Läs mer