App hjälper till att hålla koll på måltider

Du som har ätstörningar och svårt att strukturera dina matvanor kan nu få extra hjälp. 

Idag lanserar Stockholm Centrum för Ätstörningar mobilappen Stegvis som gör det lättare att hålla koll men också ökar motivationen för patienten.

Stegvis är en matdagbok som är avsedd att användas som ett stöd till patienter som går i pågående behandling på kliniken.

- Förutom att få en bättre överblick över sina måltider kan patienten även ställa in påminnelser som hjälper till att skapa mer struktur i vardagen över sina matvanor, säger Anna-Maria af Sandeberg, verksamhetschef för Stockholms Centrum för Ätstörningar.

Idag använder kliniken en matdagbok i pappersform som är ett återkommande inslag i nästan all evidensbaserad behandling av ätstörning. Tanken är att Stegvis på sikt ska ersätta matdagboken på papper.

Appen Stegvis är kostnadsfri och kan i dagsläget användas av de som idag har vårdkontakt på Stockholms Centrum för Ätstörningar. Projektet startade i slutet av 2013 och Stegvis lanseras till IOS och Android.

Publicerat 2015-03-31