Arton nya vårdplatser inom psykiatrin

Tio nya heldygnsvårdplatser för ungdomar mellan 15-17 år och åtta nya vårdplatser på beroendeakuten på S:t Göran i Stockholm. De nya vårdplatserna, som drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde, möter det ökade behovet av heldygnsvård och är utformade i enlighet med framtidens psykiatriska vård där trygghet, säkerhet och självbestämmande är ledord.

väntrum

Foto: Danish Saroee

– Utökningen av dessa vårdplatser är synnerligen efterlängtade för att möjliggöra en förbättrad vårdmiljö för dessa båda patientgrupper, säger Anna Stenseth, chef över verksamhetsområde psykiatri inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

Tio nya vårdplatser inom BUP

De tio nya heldygnsvårdplatserna inom BUP Stockholm på S:t Göran har varit öppna för patienter sedan i början av januari i år. Här finns nu plats för ungdomar i åldern 15–17 år och hit får de patienter komma som har allvarlig psykisk problematik som djupa depressioner, självmordsförsök, svåra ätstörningar och psykoser.

– När omfattande behandlingsinsatser behövs under en period kan vi ge barn, ungdomar och deras föräldrar stöd i vår heldygnsvård. De tio nya heldygnsvårdsplatserna innebär ett viktigt tillskott eftersom det ger oss möjlighet att erbjuda fler patienter hjälp, säger Göran Rydén, verksamhetschef för BUP Stockholm.

Självvald inläggning för unga

Två av de tio nya vårdplatserna på BUP Stockholm blir vigda åt självvald inläggning. Självvald inläggning har funnits som en möjlighet för vuxna sedan 2014 inom Stockholms läns sjukvårdsområde. Det innebär att patienterna själva kan välja om de vill lägga in sig under en kortare tid genom att man gör en gemensam överenskommelse mellan patient, vårdnadshavare, öppenvård och heldygnsvård. Patienten får därmed mer kontroll över sin egen vård. Nu får även ungdomar den möjligheten.

– Inom vuxenpsykiatrisk vård finns det mycket goda erfarenheter och man har börjat pröva detta för barn och unga i Skåne. Nu vill vi pröva modellen för våra patienter också och utvärdera effekterna. Det är ett tydligt steg för att öka patientmakten i vården, säger Göran Rydén.

vårdsal

Foto: Danish Saroee

Åtta nya vårdplatser på Beroendeakuten Stockholm

Beroendeakuten Stockholm å sin sida får åtta nya vårdplatser i helt nya lokaler. Här är bakgrunden bland annat att omhändertagna berusade personer (så kallade LOB) hellre ska erbjudas vård än tillnyktringscell hos polisen. I samband med de nya vårdplatserna har Beroendeakuten även byggt om för ett bättre omhändertagande av och ökad trygghet för särskilt utsatta patienter.

– Inom Beroendeakuten Stockholm har vi länge sett ett behov av särskilda lokaler för särskilt utsatta. I de nya lokalerna finns nu möjligheter att dela av avdelningen och därigenom förbättra omhändertagandet av kvinnor och särskilt utsatta patienter, säger Johan Franck verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm.

Tillgång till utevistelse

Patienter inom Beroendeakuten Stockholm får således tillgång till en helt nyskapad modern psykiatrisk vårdavdelning som utformats utifrån det nya konceptprogrammet som tagits fram och använts vid ombyggnation på Huddinge, Psykiatri Sydväst. Det glädjer verksamhetsområdeschef Anna Stenseth.

– Extra roligt är att det här varit möjligt att tillskapa tillgång till utevistelse för patienter inom avdelningen. Detta är ett välbehövligt tillskott för denna patientgrupp, säger Anna Stenseth, verksamhetschef för psykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde.