"Det kommer att gå över"

Journalisten Maggan Hägglund har i många år lidit av återkommande depressioner. 

Med sin nya bok ”Det kommer att gå över” vill hon nu ge hopp till andra som plågas av liknande nedstämdhet. Boken innehåller korta texter, bilder och citat från bland andra kända författare. 

– Jag var själv inne i mörkret i perioder under många år. Då orkade jag inte läsa långa, komplicerade texter, säger Maggan Hägglund i en artikel i Dagens Nyheter. Därför valde jag nu att skriva en bok som jag själv skulle ha velat läsa när jag mådde så där dåligt.

Maggan Hägglund kallar den en "tröstebok" som hon hoppas kan hjälpa dem som är nedstämda, deprimerade eller på annat sätt har tappat livsglädjen. 

– Men jag kommer inte med några käcka tillrop utan vill bara ge några tanketips och enkla råd till den som är nedstämd. Kanske kan också vänner och anhöriga få en förståelse av hur det är att leva i det där grå töcknet.

Lösningen för Maggan Hägglund kom när hon sökte hjälp för sin depression. Första steget mot ökat välmående kom med terapin, senare provade hon också antidepressiva läkemedel. 

– Jag blev inte glad av ”lyckopillren” som de här läkemedlen slarvigt kommit att kallas. Men tyngden som hela tiden tryckte ned mig försvann. Känslan var underbar.

Nu har Maggan mått ganska bra i flera år. Hon tar nu bara en mycket låg dos läkemedel och kan troligen snart sluta helt med medicineringen. 

Vilka är Maggan Hägglunds råd till andra?

Om det behövs, om man mår mycket dåligt eller nedstämdheten inte lättar, är det viktigt att söka professionell hjälp, säger hon. Något som också har hjälpt henne själv är att skriva ner sina tankar, att ge ångesten ord. Men också att känna att man inte är ensam. 

– Det finns hopp. Jag vet det av egen erfarenhet. 

Publicerad 2015-03-24

Läs mer

Läs hela artikeln "Att komma ur långvarig nedstämdhet" på Dagens Nyheters webbplats: