Elbehandling kritiseras

Norra Stockholms psykiatri kritiseras av Justitieombudsmannen, JO, för att de utför elbehandling i Capio S:t Görans lokaler. 

Kritiken handlar om elbehandling som utförs av landstingspersonal från psykiatrin i Capio S:t Görans lokaler. Eftersom Capio är en privat vårdgivare så har JO har bedömt att behandlingen strider mot 15 § i Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT.

Elektrokonvulsiv behandling, ECT, används främst vid svåra depressioner. Vid behandlingen leds en svag elektrisk ström mellan två elektroder som placeras på patientens huvud. På så sätt utlöses ett epileptiskt anfall under kontrollerade former. Vid behandlingen krävs narkospersonal då patienten är nedsövd.

– Eftersom vi saknar egen narkospersonal har vi genomfört elbehandlingarna på närmaste sjukhus, det vill säga i Capio S:t Görans lokaler. Ärendet handlar inte om att vi har brustit i behandlingen utan endast om lokalfrågan, säger Göran Rydén, verksamhetschef för Norra Stockholms psykiatri.

Norra Stockholms psykiatri arbetar tillsammans med Stockholms läns sjukvårdsområde och Stockholms läns landsting på att hitta en snar lösning i frågan. Under tiden fortsätter elbehandlingarna som förut. 

– Allt annat vore att riskera patientsäkerheten och det är att gå emot medicinsk etik, säger Göran Rydén. Vi vill att alla patienter ska få den behandling som de behöver, oavsett om de vårdas frivilligt eller enligt tvångsvårdslagstiftning. 

Publicerad 2015-05-20

Läs mer

Läs mer om Norra Stockholms psykiatri på deras webbplats: