En ingång till Norra Stockholms psykiatri

Den 2 november blir det enklare att remittera patienter till Norra Stockholms psykiatri. 

Norra Stockholms psykiatri inför en gemensam ingång för remisser i journalsystemet TakeCare. Det betyder att alla remisser som ska till dem skickas till en och samma adress: PSNS Remissportal. 

Förändringen kommer att underlätta för alla som vill hänvisa patienter till Norra Stockholms psykiatri. Du behöver inte längre själv leta fram vilken enhet du bör hänvisa patienter till, utan kan skicka remissen till remissportalen. 

Norra Stockholms psykiatri tar emot remissen och ser till att patienten hamnar rätt - det vill säga där de får bäst hjälp för sina problem. Allt för att patienten ska få så säker, snabb och god vård som möjligt. 

Läs mer

Läs mer på Norra Stockholms psykiatris webbplats: