Fler diagnoser betyder inte fler autistiska

De senaste tio åren har antalet diagnoser för autism ökat kraftigt. Men det betyder inte att fler lever med autism.

Forskare vid Sahlgrenska akademien vid Göteborgs universitet har tittat närmare på ökningen av diagnoser för autismspektrumstörning.

I studien har man jämfört uppgifter från patientregister med intervjuer. Resultatet visar att även om fler patienter får diagnosen autism idag, så har andelen människor som lever med autism inte ökat. 

– Med andra ord är symptomen inte vanligare i befolkningen idag jämfört med för tio år sedan, säger professor Christopher Gillberg vid Sahlgrenska akademin.

Läs hela artikeln på Göteborgs Universitets webbplats, se direktlänk nedan. 

Publicerad 2015-06-10