Fler unga får psykoser av droger

Allt fler unga vårdas för psykos - ett allvarligt tillstånd där den drabbade tappar kontakt med verkligheten. Ofta är psykosen en direkt följd av droger. 

I en artikel i Svenska Dagbladet berättar 23-åriga Maria hur hon drabbats av flera psykoser efter att hon rökt cannabis. Första gången hon provade var hon bara 15 år. 

- Jag hade hört talas om att man kunde få psykos av droger, men när man är sådär ung lyssnar man inte på varningarna, säger Maria.

Fler och fler drabbas

Statisitk från Socialstyrelsen visar att allt fler ungdomar mellan 15 och 24 år vårdas för psykoser inom den psykiatriska heldygnsvården. Psykos beskrivs ofta som att personen förlorat kontakten med verkligheten och risken att utveckla allvarligare psykiska sjukdomar ökar.

På Norra Stockholms psykiatri har man sett en oroande utveckling, där fler unga drogar sig in i psykos. 

- Vi ser att droganvändningen hos unga ligger bakom många psykoser, säger Göran Rydén, verksamhetschef  för Norra Stockholms psykiatri, till Svenska Dagbladet. 

- Cannabis, spice, extacy, kokain, så gott som alla droger ökar känsligheten för att insjukna i en psykotisk episod. Jag tycker att vi har en tendens att underskatta betydelsen av droganvändning när man talar om unga och psykisk ohälsa. 

Kan ge men för livet

Göran Rydén berättar att om psykosen är en direkt följd av droger så är den i regel övergående. I värsta fall kan den dock leda till allvarligare sjukdom.

- Att drabbas av psykos är en förfärligt skrämmande upplevelse. Många upplever det som väldigt ångestväckande och kan bli traumatiserade för livet. Ju yngre personerna är desto sämre rustade är de för att möta den här påfrestningen.

Svårt att veta vad som är verkligt

Maria känner igen sig i den beskrivningen. Hon berättar att det funnits tillfällen då hon känt sig så rädd att hon velat skydda sig själv med kniv.

– Det är svårt att veta vilka känslor som är verkliga, och vilka som jag skapar själv i huvudet. Jag har inte kunnat lita på mitt eget omdöme och det har gjort mig rädd och ledsen, säger hon. 

Idag mår Maria bättre och får behandling med antipsykotiska läkemedel. Hon har varit drogfri i ungefär ett år och säger att hon nu tror på framtiden igen. 

Publicerad 2015-04-27