Gustavsberg satsar på psykisk hälsa

Möt vårdcentralen som har en väl fungerande första linjens psykiatri. 

I genomsnitt var tredje patient som sitter i väntrummet på en svensk vårdcentral har psykiska problem av något slag.

Det är dock sällan som den psykiska ohälsan upptäcks, och om den gör det så behandlas den ofta bara med antidepressiv medicin. Detta trots att Socialstyrelsen förordar att psykologisk behandling ska prioriteras för till exempel ångest och depression. 

Bra hjälp redan på vårdcentralen

Primärvården har numera uppdraget att vara ”första linjens psykiatri", vilket förstås ställer nya och högre krav på kompetensen hos personalen på vårdcentraler och husläkarmottagningar. I Gustavsberg möter man de nya behoven med att satsa extra på forskning och vård av patienter med psykiska besvär. 

– Med risk för att låta skrytsam vill jag påstå att den här vårdcentralen är väl i paritet med en psykiatrisk öppenvårdsmottagning vad gäller bedömning och behandling av psykisk ohälsa, säger Erik Hedman, medicine doktor och psykolog,i en artikel i Svenska Dagbladet.

Forskar om psykisk hälsa

Erik Hedman har det samlade ansvaret för forskningen på Gustavsbergs vårdcentral och just nu pågår här ett antal forskningsprojekt om just psykisk hälsa. Dessutom har man på vårdcentralen bred kompetens om psykiska sjukdomar som till exempel ångest, stress, depression och sömnbesvär. 

Även om forskningsprojekten bidragit till att Gustavsbergs vårdcentral har kunnat anställa fler psykologer så arbetar man också för att öka kompetensen för den befintliga personalen.

Verksamhetschefen och läkaren Kersti Ejeby berättar hur hon insåg att vårdcentralens läkare, inklusive hon själv, behövde öka sin kompetens när det gäller psykisk ohälsa. 

– Undersökningar har visat att läkare missar varannan depression, om man avstår från utvärderade frågemallar, säger Kersti Ejeby till Svenska Dagbladet. Man måste ställa specifika frågor för att öka chansen att ställa rätt diagnos och det görs inte överallt. 

Nu görs det som sagt på Gustavsbergs vårdcentral. Även om psykisk hälsa kan vara svårare att mäta än blodtryck och blodsockernivåer så har man redan börjat följa upp hur behandlingen fungerar. De preliminära resultaten visar att patienterna mår psykiskt bättre när de får behandling för både sina kroppsliga och psykiska besvär. 

Publicerad 2015-02-17