Har du svårt att sova?

Känner du dig så pass sömnig om dagarna att det blir ett problem för dig? Känner du dig trött och nedstämd? Vill du få hjälp via internet? 

Nära en miljon svenskar lider av insomni och cirka en halv miljon av depression. Många har båda problemen samtidigt.

Internetpsykiatrienheten vid Psykiatri Sydväst inom Stockholms läns sjukvårdsområde har lång erfarenhet av att arbeta med behandling av psykiska sjukdomar via internet.

De genomför nu en studie om behandling av allvarliga sömnproblem, så kallad insomni. En annan studie ger internetbehandling till personer som samtidigt lider av både insomni och depression.

Publicerad 2014-12-02

Vill du veta mer?

Du som har den här typen av problem och som är folkbokförd i Stockholms län är välkommen att kontakta internetpsykiatrin.