Härliga vår, eller?

Många njuter av att våren är här igen. Men för vissa kan det vara besvärligt.

Vårdepression är en variant av säsongsbunden depression. Det betyder att man drabbas av depressionssjukdom upprepade gånger en särskild tid på året.

Johan Lundberg, foto Ebbe Nordin

– Depressioner under våren är vanligt, men det är minst lika vanligt under höst och vinter, berättar  Johan Lundberg, docent och överläkare vid Norra Stockholms psykiatri, och fortsätter:

– En vanlig förklaring till säsongsbundna depressioner är förändringar i mängden dagsljus. Hos vissa påverkas tillverkningen av hormonet melatonin, som är kopplat till sömn/vakenhet och serotoninsystemet, som verkar ha en viktig roll vid depression. 

Kontakta din vårdcentral

Säsongsbunden depression behandlas, som andra depressioner, med till exempel kognitiv beteendeterapi eller antidepressiva läkemedel. Vid besvär med nedstämdhet som pågått större delen av tiden under två veckor bör man söka hjälp enligt Johan Lundberg.

– Då är det dags att kontakta sjukvården. Ofta har man också andra besvär, som aptitförändringar, sömnrubbningar och koncentrationssvårigheter. Har man även minskad livslust, eller tankar på självmord, är det verkligen hög tid att söka hjälp.

Publicerad 2016-03-29