I förändring till det bättre

Psykiatri Södra Stockholm arbetar just nu med att förändra sitt arbetssätt till att bättre passa patienternas behov. 

Målet med förändringarna är att kunna ge patienterna en mer specialiserad vård utifrån vars och ens behov. Dessutom vill Psykiatri Södra Stockholm öka delaktigheten för patienter och närstående. 

Läs mer

Mer information om förändringsarbetet hittar du på Psykiatri Södra Stockholms webbplats: