Ingen dricker som Svensson

Den 14 oktober kom Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysnings nya rapport om svenskarnas alkoholvanor. 

Syftet med rapporten är att beskriva och analysera hur vi i befolkningen själva uppger att vi dricker. Rapporten innehåller jämförelser mellan kön, åldersgrupper och regioner men också förändringar över tid.

Stora skillnader mellan kön och åldersgrupper

– Även om vi kan säga att hälften av all alkohol som dricks i Sverige är vin, så är det stora skillnader mellan kvinnor och män, säger utredaren Jonas Raninen som är författare till rapporten.

–  Kvinnor dricker huvudsakligen vin men män dricker mest starköl. På samma sätt är det stora skillnader mellan åldersgrupper: Yngre dricker mer starköl, sprit och blanddrycker medan äldre dricker mer vin. 

Stockholmare dricker mest

Stockholms län har den högsta dryckesfrekvensen och konsumtionen i volym. Sammanfattningsvis står vin för hälften av all alkohol som vi dricker i Sverige.

I genomsnitt:

  • dricker vi fem dagar per månad.
  • berusningsdricker vi en dag per månad
  • 17% av alla dryckestillfällen är sådana när vi berusningsdricker.

Vi dricker oftare och mer under sommarmånaderna (juni-augusti) samt i december. Drygt en av fem har inte druckit alkohol under de senaste 30 dagarna. 

Om rapporten

Rapporten baseras på data från 18 000 telefonintervjuer per år. Mätningarna har pågått sedan 2000. I rapporten redovisas de intervjuade personernas självrapporterade alkoholkonsumtion.

Publicerad 2015-10-16