Inte bara sjuka hör röster

En ny studie visar att fenomenet att höra röster inte behöver vara ett tecken på psykisk sjukdom. 

Rösthallucinationer är ett gemensamt symtom för schizofreni och andra psykiatriska sjukdomar, men förekommer också hos de som inte har någon psykiatrisk diagnos. Nu kommer resultat från en brittisk studie där forskarna tittat på fenomenet i sig, utan att koppla det till psykisk sjukdom.

– Att höra röster tror jag är en del av en normal, mänsklig upplevelse, säger Angela Woods, forskare vid Durham University i Storbritannien och förstaförfattare till studien, i en intervju i Dagens Medicin. 

– Det kan vara väldigt skakande för en del och det associeras med en mängd neurologiska, psykiatriska och fysiska problem. Jag tror dock inte alltid att det är ett symtom på underliggande sjukdom.

Forskarna samlade in svar från 153 personer från framförallt Storbritannien, USA, Australien och Kanada, som uppgav att de hör röster. Av dem hade 26 personer ingen psykiatrisk diagnos.

De medverkande i studien tillfrågades bland annat hur rösterna skilde sig från deras egna tankar. Forskarna menar att studien visar att fenomenet att höra röster är komplext och skiljer sig mycket mellan olika personer. 

Angela Woods menar att studien visar att der är viktigt att inte ha förutfattade meningar, utan att lyssna noga på vad patienten verkligen upplever. 

Publicerad 2015-03-26

Läs mer

Läs hela artikeln i Dagens Medicin här: Inte bara psykiskt sjuka hör röster (dagensmedicin.se, 2015-03-11) 

Du kan läsa hela studien här: Experiences of hearing voices: analysis of a novel phenomenological survey (thelancet.com, 2015-03-11)