Jag vill veta

Ny information till barn och ungdomar som utsätts för brott. 

Många barn som är med om brott vågar inte berätta om det och ofta vet de inte heller vilken hjälp de kan få. 

Därför har nu Brottsoffermyndigheten tagit fram informationskonceptet "JAG VILL VETA". Det är anpassat för att barn och ungdomar som utsatts för brott själva ska kunna söka information om var de kan få hjälp. 

Budskapet är: Det är okej att berätta om brott, du är inte ensam och det finns vuxna att prata med. 

Om du som är vuxen och möter barn som du tror upplever våld, blir misshandlade eller på andra sätt inte tas om hand är det viktigt att ta det på allvar. På webbplatsen jagvillveta.se finns information också till föräldrar och andra vuxna. 

Stöd till barn 

Vi som jobbar inom psykiatri och beroendevård har ett särskilt ansvar att hjälpa barn till våra patienter. Läs mer om det under rubriken Trygg och säker vård / Stöd till barn. 

Publicerad 2015-11-02

Jag vill veta

Läs mer om kampanjen på deras webbplats: