KBT effektivt mot sömnproblem

Tre av fyra slapp sömnproblem när de fick KBT via internet. 

Det visar en pågående forskningsstudie vid Internetpsykiatrin. De har jämfört tillfrisknandet hos patienter med sömnproblem som alla har behandlats med kognitiv beteendeterapi (KBT). 

Skillnaden är att några av patienterna fick sin behandling via internet, medan andra gick i traditionell gruppbehandling.

Sex månader efter avslutad behandling var tre av fyra deltagare i båda grupperna fria från sina sömnproblem. Dessutom märkte de en klar minskning av sina depressiva symtom. 

Publicerad 2015-05-27

Läs mer

Du kan läsa mer om resultatet av den här studien på Karolinska Institutets webbplats: