Långsiktig satsning väntas in

2015 blir ett mellanår i avvaktan på en större satsning.

När Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vid en konferens i går summerade de senaste årens psykiatrisatsningar konstaterades att det ännu finns mycket kvar att göra. 

Landstingen har fått 630 miljoner från staten för att öka prestationerna inom psykiatrin och SKL själva har fått 66 miljoner för fortsatt utvecklingsarbete under 2015. Det är dock inte klart vilka ytterligare satsningar som därefter kan ske för att möta det ökade behovet av psykiatrisk vård. 

– Men jag hoppas på en långsiktig satsning och då menar jag 10 år, sade Ing- Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare på SKL, vid konferensen. Jag hoppas att sjukvårdsminister Gabriel Wikström är överens med mig på den punkten. Vi behöver längre perspektiv än vi hittills har haft i de projekt som sträckt sig över fyra år.

SKL kommer nu att arbetya fram ett underlag för framtida satsningar, med start under nästa år. 

– Detta är något som vi ska lägga fram för regeringen under året, säger Ing- Marie Wieselgren.

Publicerad 2015-02-18

Läs mer

Läs hela artikeln på Dagens Medicins webbplats: Långsiktig psykiatrisatsning väntas in (dagensmedicin.se, 2015-02-17).