Läs din journal via nätet

7 november ansluts psykiatrin i Stockholms läns sjukvårdsområde till Journal via nätet. Det innebär att du som är 18 år eller kan äldre läsa information ur din journal via säker inloggning på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

I journalen kan du se journalanteckningar, vissa provsvar och diagnoser. Du får också en överblick av tidigare vårdbesök. Inom psykiatrin kommer du att kunna se det som dokumenterats i din journal från och med 3 april 2017. 

Tills vidare undantas barn- och ungdomspsykiatrin och andra enheter som vänder sig till patienter yngre än 18 år.

Genom e-tjänsten Journal via nätet är det enklare för dig som patient att ta del av din journal.  Istället för att begära ut papperskopior kan du ta läsa den via nätet. Det enda som krävs är att du har e-legitimation och konto hos 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

Test visar på bra resultat

Sedan 3 april har Journal via nätet testats inom psykiatrin i Stockholms läns sjukvårdsområde. De enheter som har deltagit i testerna beskriver att det har gått bra – men ännu är det osäkert hur många patienter som har använt den nya möjligheten.

Anna Stenseth, chef för den landstingsdrivna psykiatrin i Stockholm, tycker att det är mycket positivt att patienterna inom psykiatrin nu ges samma möjlighet att läsa sina journaler som de har inom  övriga delar av sjukvården. 

– Vi tror att det kommer att öka patienternas delaktighet och engagemang i sin vård. En ökad öppenhet är bra för både patienterna och psykiatrin. Rent praktiskt blir det också värdefullt att patienten har möjlighet att läsa sin vårdplan och krisplan via nätet.

Publicerat 2017-11-07