Medarbetare med egen erfarenhet skapar trygghet och hopp

Att få hjälp av någon som själv har upplevt psykisk ohälsa är till stor hjälp för att återhämta sig och må bättre. Det visar ett nyligen avslutat projekt hos Norra Stockholms psykiatri och Psykiatri Södra Stockholm.

Majoriteten av patienterna på de avdelningar som erbjudit stöd av medarbetare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa är nöjda. Foto: Yanan Li

Medarbetare med brukarerfarenhet, MB, är en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning. Projektet har varit gemensamt mellan Psykiatri Södra Stockholm och Norra Stockholms psykiatri.

– Tankarna om att det borde finnas medarbetare med egen erfarenhet i vårdarbetet föddes för drygt tio år sedan. Flera andra länder använder den typen av funktion inom psykiatrin, internationellt brukar det kallas "Peer Support Workers". I januari 2016 kunde vi äntligen dra igång projektet och anställde då sex stycken MB på de båda klinikerna, säger Anders Thorgren, projektledare vid Psykiatri Södra Stockholm.

Medarbetarna med egen erfarenhet har främst haft en coachande roll och arbetat med att stötta patienter i sin återhämtning. Det har uppskattats av både patienter och personal. 

– Jättebra att det finns med personal som själva har brukarerfarenhet. Det skapar trygghet och ger hopp, säger en patient om försöket. 

På Psykiatri Södra Stockholm avslutas projektet. På Norra Stockholms psykiatri kommer MB erbjudas fortsatt tjänst även efter att projektet avslutats. Förhoppningen är att kunna vidareutveckla arbetssättet på sikt.

Publicerat 2017-01-13