Mindfulness effektivt mot depression

Behandling med mindfulness kan vara lika bra som antidepressiva läkemedel för att minska återfall i depression. Det visar en ny brittisk studie. 

För personer som har haft tre eller fler depressioner är risken för återfall så hög som 50-80 procent.

Nu har brittiska forskare studerat en grupp med sådana patienter och provat om kognitiv beteendeterapi (KBT) baserad på mindfulness - så kallad MBCT-TS - kan minska risken för återfall. Samtidigt har de resultaten jämförts med patienter som fått antidepressiva läkemedel. 

Studiens resultat tyder på att mindfulness var likvärdigt med läkemedel när det gäller att förhindra återfall i depression, samt att upprätthålla livskvaliten. Forskarna menar därför att MBCT-TS kan användas som ett alternativ till läkemedelsbehandling. 

Publicerad 2015-05-20 

Läs mer