Minister lovar satsning på psykiatrin

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) vill ha en ny strategi mot den ökande psykiska ohälsan.

Han vill satsa mer på tidiga insatser och öppnar även för fler vårdplatser i den psykiatriska heldygnsvården. 

– Vi ser idag hur allt fler mår dåligt och hur samhällets insatser inte räcker till. Därför kommer regeringen under det närmaste året att ta fram en sammanhållen strategi för arbetet med psykisk ohälsa, säger Gabriel Wikström i en intervju i Svenska Dagbladet. 

Samtidigt flaggar nu ministern för en förstärkning av den så kallade första linjens psykiatri inom vården. Med första linjen avses de första kontaktytor som vårdsökande personer kan stöta på, från vårdcentraler till familjeenheter vid socialtjänsten, eller elevhälsan inom skolan. 

Publicerad 2014-12-01

Läs mer

Läs hela artikeln på Svenska Dagbladets webbplats: Ministern lovar storsatsning på psykiatrin