Möjligt samband mellan rökning och psykos

Drygt hälften av dem som drabbas av en psykos för första gången är rökare.

Det har länge varit känt att rökning är vanligare bland människor som drabbas av vanföreställningar och psykos än bland befolkningen i stort. Tidigare har det förklarats med att de ofta röker för att lindra symtomen av sjukdomen eller biverkningar av mediciner. 

Nya forskningsrön visar nu att rökningen i sig kan öka risken för psykoser. 

57 procent är rökare 

Forskare vid King's College i London kan nu visa att så många som 57 procent av dem som drabbas av en psykos för första gången är rökare. Boven i dramat kan vara dopamin, som är en signalsubstans i hjärnans belöningssystem. 

– För mycket dopamin är den bästa biologiska förklaringen vi har till psykotiska sjukdomar, säger Robin Murray, professor i psykiatri vid King´s College London. Det kan vara så att nikotin, genom att öka utsöndringen av dopamin, leder till psykoser. 

Omfattande studie

I den aktuella studien, som publiceras i Lancet Psychiatry, analyserades resultaten av 61 studier som utfördes mellan 1980 och 2014 och där närmare 300 000 rökare och icke-rökare ingick.

Publicerad 2015-08-05

Källa

Läs hela artikeln "Ett möjligt samband mellan psykos och rökning."

Lancet Psychiatry

Läs hela artikeln från Lancet Psychiatry.