Närstående riskerar egen sjukdom

Närstående till psykiskt sjuka riskerar att själva drabbas av sjukdom. 

Det visar ett forskningsprojekt som presenteras i en artikel i Svenska Dagbladet. 

– Anhöriga kan hamna i ett svårt utanförskap där man känner sig isolerad och otillräcklig, säger Eleni Siouta, forskare på Karolinska Institutet.

Hon och de andra forskarna bakom studien har djupintervjuat föräldrar till barn med psykiatrisk ohälsa. Mest har det handlat om patienter med schizofreni i åldrarna 18 till 55 år. 

Påverkar hela familjen

Det är en dyster bild som forskarna fått fram, där de sjuka vuxna barnen bor hemma hos en eller båda föräldrarna.

De anhöriga har tvingats gå ner i arbetstid och ibland slutat jobba helt för att ta hand om den sjuke på heltid. Det har lett till skilsmässor och isolering, men också att den närstående själv blivit sjuk.

Depression, ångest, utbrändhet, infektioner och hjärtproblem har varit de vanligaste sjukdomstillstånden och flera har blivit sjukskriva på deltid eller heltid. Även förtidspensionering har förekommit. 

Uppbackning saknas ofta

– De har haft svårt att orka med situationen men inte fått någon uppbackning, berättar Elena Siouta. Föräldrarna beskriver att det varit svårt att få stöd och hjälp inom öppenvården eller socialtjänsten, de har blivit dåligt bemötta och det har inte funnits någon bekräftande kommunikation. 

”Ingen såg mig. Ingen pratade med mig. Hela jag var som Munchs Skriet”, säger en förälder som är med i studien.

Publicerad 2015-01-07

Läs mer

Läs hela artikeln på Svenska Dagbladets webbplats: