Nu blir hänvisning till Psykiatri Nordväst enklare

Idag 13 juni öppnar Psykiatri Nordväst sin nya remissportal, dit alla nya remisser till dem ska skickas. Patienter är som förut välkomna att kontakta de lokala mottagningarna direkt.

Nya patienter är välkomna att ringa direkt till de lokala allmänpsykiatriska mottagningarna. Den mottagningen skriver sedan en remiss till remissportalen. Patienter ska alltså inte kontakta remissportalen.

Du som vill hänvisa patient till Psykiatri Nordväst

Elektroniska remisser skickas i TakeCare till: PSNV-remissportal

Du som inte har tillgång till TakeCare kan skicka pappersremiss till:
PSNV-Remissportalen
Box 98
191 22 Sollentuna

Akuta remisser skickas direkt till Mobila Akutenheten Karolinska (MAK) som har kvar sin remissingång i TakeCare.

Vad händer sen?

De medarbetare som arbetar med att ta emot remisser gör en första bedömning. Därefter skickas remissen vidare till lämplig mottagning inom Psykiatri Nordväst, eller till annan vårdenhet.

Psykiatrisk basutredning sker sedan på den mottagning som patienten har hänvisats till.

Publicerat 2016-06-13