Ny organisation sätter patienten i centrum

Psykiatri Sydväst omorganiserar för ge patienterna en bättre och mer rättvis vård. 

Det som är nytt är att Psykiatri Sydväst nu kommer att erbjuda vård utifrån processer som är anpassade till patienternas behov. Syftet är att få ett effektivare flöde med utredning, behandling och uppföljning. 

Målet är att patienterna ska få komma till rätt behandling snabbare än vad som sker idag. Det förväntade resultatet är kortare väntetider och minskat lidandet för patienter och deras närstående. 

Mer samordning ger smidigare flöde

Kliniken kommer att organiseras i en heldygnsvårdsektion, en öppenvårdssektion samt en ny processektion. I den senare kommer de olika vårdprocesserna att organiseras och samordnas för att få ett smidigare flöde genom vården.

En gemensam utredningsenhet öppnas i den nya organisationen och blir den dominerande remissingången till klinikens öppenvård. 

Den nya organisationen börjar gälla från den 1 januari 2016. 

Publicerat 2015-12-18