Nya rön kan utveckla schizofrenivården

Övergång från orala läkemedel till injektionsläkemedel kan minska inläggningar i slutenvård.

Dessutom är kombinationsbehandling med olika läkemedel vanligare än förväntat. Det visar nya rön om en utsatt patientgrupp.

Publicerad 2014-10-03

Källa

Läs hela artikeln på Stockholms läns landstings webbplats: