"Om inte jag vågar prata om det – vem ska då göra det?"

Sjukvårdsminister Gabriel Wikströms vill bryta tystnaden kring psykisk ohälsa. Själv berättar han öppet att han har genomgått en utmattningsdepression. 

– Om inte jag vågar prata om det – vem ska då göra det? säger han i en intervju i Läkartidningen. 

I november förra året skrev Gabriel Wikström en debattartikel med rubriken "Tystnaden kring den psykiska ohälsan måste brytas", vilken publicerades i Aftonbladet. 

I debattartikeln skriver han att tre av fyra personer i Sverige har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen i sina egna liv eller i sin närhet. Ändå är tystnaden stor, och många döljer sin ohälsa även för sina närmaste.

Gabriek Wikström har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Som student drabbades han av utmattningsdepression och sökte hjälp flera gånger innan han kom till en läkare som förstod vad hans symtom med bland annat tryck över bröstet berodde på. 

– Eftersom jag själv har erfarenhet av depression, så vet jag att det är alldeles nog att kämpa med det tillståndet i sig – utan att dessutom behöva bli skuldbelagd för det. Därför är det viktigt att bryta tabut – inte minst för att and­ra människor ska få det lättare att bli friska.

Gabriel Wikström berättar att han ändå förstår dem som drar sig för att berätta om sin sjukdom. Han har själv valt att utelämna det när han till exempel sökt jobb. Men att han nu befinner sig i en position där han kan utmana de fördomar som finns om psykisk ohälsa. 

– Många tror att en utmattningsdepression är något man aldrig återhämtar sig från, att man förblir en skör person som inte kan fatta svåra politiska beslut. Därför vill jag visa upp motsatsen. Jag tror rentav att mina erfarenheter gjort mig bättre på att hantera stress och känna mina egna gränser. 

Publicerad 2015-03-30