Psykiatri Nordväst erbjuder unik 4-dagarsbehandling mot OCD

Ångestenheten vid Psykiatri Nordväst i Stockholm är från och med september 2019 den enda svenska mottagning som är certifierad att erbjuda 4-dagarsbehandling mot tvångssyndrom eller OCD (Obsessive-Compulsive Disorder).

Under våren har Ångestenheten vid Psykiatri Nordväst bedrivit ett pilotprojekt där ett antal OCD-patienter fått 4-dagarbehandlingen (The Bergen 4-Day Treatment - B4DT). Det har varit ett projekt som fallit väl ut.
– De första grupperna har visat mycket goda resultat, som även varit hållbara över tre månader. Patienterna har också varit nöjda med att ha vunnit så mycket på så kort tid, säger Madeleine Magnusson, enhetschef på Ångestmottagningen.

Andra kliniker kan lära sig metoden

Att Ångestenheten nu är certifierad vårdgivare för 4-dagarsbehandlingen innebär att man kan börja ta emot patientgrupper i större omfattning. Enheten kommer också kunna erbjuda personal från andra kliniker möjlighet att lära sig metoden. Allt detta sker inom ramen för ett internationellt forskningsprojekt där även kliniker från USA, Island och Singapore är involverade. Än så länge finns 4-dagarsbehandlingen (The Bergen 4-Day Treatment - B4DT) bara vid dessa kliniker och i Sverige.
– Intresset för B4DT är stort internationellt och det känns fantastiskt att vi fått möjligheten att vara med från starten. Att kunna leverera den här typen av kvalificerad psykologisk behandling på så kort tid är en enorm vinst framförallt för patienten, men även för samhället, konstaterar Madeleine Magnusson.

Intensiv behandling

Den norska 4-dagarsbehandlingen har utvecklats av psykologerna Gerd Kvale och Bjarne Hansen. I korthet innebär metoden att behandlingen ges i ett intensivt format under fyra heldagar. Den innefattar både gruppmoment och individuella skräddarsydda behandlingstimmar.


Patienterna får den individuella delen av sin behandling i den miljö där tvånget finns, till exempel i hemmet. Närstående blir också inbjudna för information kring diagnosen och behandlingsupplägget. Efter de fyra behandlingsdagarna jobbar patienterna vidare på egen hand med hjälp av ett skräddarsytt program.

Uppföljning av patienternas framsteg sker efter två veckor respektive tre månader.

Publicerad 2019-09-10