Rätt information så snabbt som möjligt

Nyanlända bör få information om hälsa så tidigt som möjligt efter ankomsten till Sverige. Det förebygger fysisk och psykisk ohälsa samt underlättar integration. 

Det är en av slutsatserna efter ett projekt med fokus på ensamkommande barn. 

Soraya Sohrabi, projektledare och hälsokommunikatör vid Transkulturellt Centrum, har träffat omkring 140 ungdomar. Hon har sett att det är oerhört viktigt att de nyanlända får information om sjukvård och hälsa så fort som möjligt. 

- Risken är annars att de får felaktiga fakta från andra, säger Sorya Sohrabi i en intervju på Norra Stockholms psykiatris webbplats. 

Viktigt att anpassa informationen 

Enligt Soraya bör informationen också noggrant anpassas efter målgruppen.

– Man måste utgå från den kunskap och erfarenhet de har från hemlandet, jämfört med hur det fungerar i Sverige. 

Oftast har vårdpersonal samma förväntningar på nyanlända som på svenskar. Det är väldigt viktigt att vi har den kulturella bakgrunden i åtanke. Sådana frågor kan vi på Transkulturellt Centrum utbilda vårdpersonal i.

Publicerad 2015-10-20

Läs mer

Läs hela artikeln på Norra Stockholms psykiatris webbplats: