Så jobbar vi för att förebygga självmord

Psykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde arbetar aktivt med att förebygga självmord. Alla medarbetare som träffar patienter får utbildning i att känna igen tecken på suicidalt beteende.

Det görs alltid en vårdplanering tillsammans med dig som är patient hos oss. Den innehåller en plan för vad som händer om du skulle bli akut sämre och hamna i en kris.

I planen framgår till exempel:

  • Vad du ska göra när det inte går som du tänkt, och i vilken ordning
  • Vem du ska kontakta
  • Vad du kan använda dina vänner eller familj till
  • Vad din behandlare ska göra om du drabbas av en akut kris

Hur kan du hjälpa en person som har självmordstankar?

Om du misstänker att någon i din närhet har tankar eller planer på att ta sitt liv är det viktigt att inte vänta med att göra något. Prata med personen. Det är inte farligt att prata om självmord och det ökar inte risken för att personen ska ta sitt liv. Tvärtom kan ett sådant samtal förebygga självmord.