Skillnader i ADHD-behandling

Behandlingen av ADHD skiljer sig beroende på var i Sverige du bor. 

Närmare 350 000 svenskar är idag berörda av ADHD. En ny rapport från Statens medicinsk-etiska råd (Smer) tar upp de etiska aspekterna på diagnosticering och behandling av ADHD. 

Rapporten visar att det finns stora skillnader mellan olika delar av landet när det gäller hur många som får diagnosen ADHD och vad de får för hjälp. Både över- och underbehandling innebär olika typer av etiska problem. 

Smer anser inte att det är acceptabelt att skillnaderna i behandling är så stora mellan olika delar av landet. Man rekommenderar därför mer forskning för att öka kunskapen om ADHD. 

Välkommen till oss

Du som bor i Stockholms län och har eller misstänker att du har ADHD kan få hjälp hos oss inom psykiatrin. Du kan antingen kontakta oss direkt eller be din husläkare eller vårdcentral om en remiss. 

Publicerad 2015-12-16