SKL tillstyrker förslag om tvångsvård

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillstyrker i stort förslagen i Socialdepartementets promemoria om psykiatrisk tvångsvård. Men SKL kräver samtidigt förtydliganden i bland annat frågan om behandling utan samtycke.

Att tvångsvårda en person med allvarlig psykisk sjukdom är en av den psykiatriska sjukvårdens mest ansvarsfulla uppgifter. Det är också den mest integritetskränkande situationen som hälso- och sjukvården kan utsätta en människa för med stöd av lagen.

– Det är därför viktigt att lagens utformning stärker den enskildes delaktighet och rättsäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård, säger Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting.

Publicerad 2014-11-24