Sover du bra så klarar du jobbstressen bättre

Hög arbetsbelastning och stress på jobbet medför ofta dålig sömn. Nu visar det sig att god sömn däremot ofta bidrar till en bättre upplevelse av att vara på jobbet. 

Stressforskningsinstitutet, som är ett samarbete mellan Stockholms Universitet och Karolinska Institutet, har studerat sambandet mellan hög belastning på arbetet och sömnstörningar. Som visat sig i tidigare forskning bekräftar studien att störd sömn ökar stress. 

Den nya studien visar dock också att den som sover bra har större förutsättningar att kunna hantera stress och negativa attityder på arbetet. 

– Effekten av sömnproblem till följd av stress betonar vikten av god sömn för att fungera i vardagen, säger Torbjörn Åkerstedt, professor vid Stressforskningsinstitutet.

– Eftersom sömnproblem är vanliga i den industrialiserade världen måste vi veta hur vi kan hindra problemen mest effektivt. 

Publicerad 2015-08-07

Källa

Läs hela artikeln "God sömn minskar stressen på jobbet". 

KBT effektivt mot sömnproblem

KBT på nätet effektivt mot sömnproblem.