Stöd för dig som utsatts för sexuella övergrepp

Stödefterövergrepp.se samlar olika verksamheter som kan vara till stöd för personer som utsatts för sexuella övergrepp. Sidan riktar sig till utsatta, dess anhöriga och till yrkesverksamma som möter målgruppen i sitt arbete.

Nu finns information om olika stödverksamheter som kan vara till stöd för personer som utsatts för sexuella övergrepp samlat på en och samma plats. Stödefterövergrepp.se

- Vår förhoppning är att en ökad tillgång till information om olika stödinstanser, för både utsatta, anhöriga och yrkesverksamma, ska kunna förbättra stödet för utsatta. Genom ökad tillgänglighet till information om olika stödinstanser kan bl.a kvinnors och flickors hälsa förbättras. Vår önskan är att webbplatsen ska kunna vara en liten pusselbit för ett mer jämställt samhälle där utsatta får stöd efter ett sexuellt övergrepp, säger projektledare Linnéa Hall, på Föreningen Storasyster.

Stödefterövergrepp.se samlar bland annat ideella föreningar, kommunala stödinstanser och vård- och hälsoinrättningar som på olika sätt ger stöd efter ett sexuellt övergrepp. På sidan har du möjlighet att filtrera mellan regioner, på olika typer av stödfunktioner och verksamheter. Du kan även välja mellan olika inriktningar/kompetenser, till exempel hitta verksamheter som ger stöd- och kompetensutveckling till yrkesverksamma genom föreläsningar om sexuellt våld.

Stödefterövergrepp.se är en del av projektet "Kunskapshöjande insatser inom området sexuellt våld" som drivs av Föreningen Storasyster och finansieras av Jämställdhetsmyndigheten.

Läs mer på Föreningen Storasyster