Svårt att definiera psykisk ohälsa bland unga

Nu satsas 300 miljoner för att öka kunskapen om hur barn och ungdomar egentligen har det. 

Uppfattningen att unga i Sverige mår allt sämre finns inte vetenskapligt belagd. Och man vet heller inte vad som egentligen menas med att unga mår psykiskt dåligt. Det menar forskningsrådet Forte i en ny kunskapsöversikt.

– Frågar man om nedstämdhet svarar många att de har upplevt det, men frågar man om ångest och andnöd är det betydligt färre, säger Peter Allebeck, huvudsekreterare Forte och professor i socialmedicin, i en artikel i Vårdfokus. 

För att skapa bättre kunskap om psykisk hälsa bland barn och ungdom har Formas, Forte, Vetenskapsrådet och VINNOVA sedan några år gått samman i en satsning på forskning inom området. 

En av svårigheterna är att hitta gemensamma definitioner av psykisk ohälsa, menar Peter Allebeck. 

– Det är svårmätt och det råder inte full klarhet kring vad som menas med psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd.

Publicerad 2015-02-03