Syskon med autism bar olika gener

Att två syskon får autism betyder inte att de har ärvt samma gener. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet. 

– Det bevisar att alla barn med autismspektrumtillstånd är unika, som snöflingor, säger forskaren Kristiina Tammimies till Vetenskapsradion i Sveriges Radio.

Hon är genetiker och en av författarna till artikeln i Nature Medicine där den internationella studien presenteras.

Autism ofta genetiskt

Orsakerna till autism är ännu inte helt kända, men hälften av fallen anses kunna förklaras av genetiska faktorer. De syskon som föds in i familjer där ett barn redan har autism bedöms därför ha större risk att få den här funktionsnedsättningen.

I de familjer där minst två syskon får diagnosen så har forskare därför trott att de här barnen ärver samma riskgener från sina föräldrar. Men det är en teori som nu ställs på ända med den här studien.

Syskon bar inte på samma gener

I den här internationella undersökningen sekvenserade forskarna hela arvsmassan hos 85 familjer där två av barnen hade autism. Hos 40 procent av familjerna fann man redan kända genetiska riskfaktorer för autism. Majoriteten av syskonen i just de här familjerna hade helt olika mutationer i sina gener.

Det här visar, menar Kristiina Tammimies, att det är viktigt att se de här barnen just som individer. En behandlingsmetod som fungerar på ett barn kanske inte alls fungerar för ett annat.

– Det kan vara bra för föräldrarna att veta att om deras barn har drabbats med autism så är de unika.

Publicerad 2015-01-28

Läs mer

Läs mer och lyssna på Vetenskapsradions inslag på Sveriges Radios webbplats sr.se här: Syskonpar kan ha helt olika riskfaktorer för autism 

Läs artikeln i Nature Medicine på deras webbplats nature.com: Whole-genome sequencing of quartet families with autism spectrum disorder