Tillnyktringsplatser startar på Psykiatricentrum Södertälje

Den 19 mars startar ett pilotprojekt med tillnyktringsplatser på Psykiatricentrum Södertälje. Syftet är att de som omhändertas enligt LOB och som är i behov av vård ska få en tidigare medicinsk bedömning.

Projektet innebär att personer omhändertagna enligt LOB, lagen om omhändertagande av berusade personer, förs till akutmottagningen vid Södertälje sjukhus av polisen för en medicinsk bedömning.

Personen förs efter bedömningen till Psykiatricentrum Södertäljes tillnyktringsplatser för medicinskt övervakad tillnyktring. Platserna är öppna dygnet runt, alla dagar i veckan. Vid svårare berusningstillstånd transporteras personen till Beroendeakuten i Stockholm.

Ökad samverkan
Utöver att fler ska få komma till vård och få en medicinsk bedömning samt att minska behovet av längre polistransporter är syftet även en ökad samverkan mellan polisen, Södertälje sjukhus, Psykiatricentrum Södertälje och socialtjänsten runt de omhändertagna enligt LOB.

De två tillnyktringsplatserna kommer att finnas i anslutning till avdelning 34 och erbjuds utöver ordinarie vårdplatser.

Pilotprojektet genomförs under tre månader i form av ett samverkansprojekt mellan Södertälje sjukhus, Psykiatricentrum Södertälje, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Beroendecentrum Stockholm och beroendeöppenvården Södertälje, Södertälje kommuns socialtjänst samt Lokalpolisområde Södertälje.